Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 923 fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (A)

Veterinærinstituttet i Nord-Norge

Til toppen