Legger Liers plan til grunn for størrelsen på viltkorridor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger Liers kommuneplan til grunn når det gjelder størrelsen på viltkorridor ved Gjellebekk.

- Jeg støtter kommunens plan om størrelse på viltkorridor. Jeg mener kommunen er best egnet til å avgjøre hvordan arealet på Gjellebekk skal utnyttes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Miljøverndepartementet godkjente 27. september 2013 Lier kommuneplan. Et av temaene som ble vurdert var viltkorridoren over E18 ved Gjellebekk. Departementets konklusjon var at det må settes av arealer for en framtidig viltkorridor slik at elgstammen i Kjekstadmarka og Vestmarka i framtiden sikres mulighet for utveksling.

Departementet vedtok derfor en rekkefølgebestemmelse for å sikre at viltkorridoren ble opparbeidet i tråd med godkjente tegninger. Det har i ettertid vært diskusjon om bredde og utforming av viltkorridoren mellom kommunen og fylkesmannen, og spørsmålet er tatt opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- ELG 1 i kommuneplanen skal være utgangspunktet for viltkorridoren, men det bør åpnes opp for mindre justeringer i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, sier Sanner.

Departementet mener at en grense inntegnet av fylkesmannen på kart datert 28. februar 2014 går for langt i forhold til kravet til utvidelser.

- Selv om viltkryssing ved Gjellebekk ikke lar seg realisere på flere år, er det viktig å sikre arealet nå, i forbindelse med at det lages reguleringsplaner i området, sier Sanner.

Les mer:

 

Til toppen