Lien møtte IEA-direktør van der Hoeven

Olje- og energiminister Tord Lien møtte søndag eksekutivdirektøren i det Internasjonale Energibyrået, Maria van der Hoeven, i forkant av årets utgave av olje- og energikonferansen Offshore Northern Seas (ONS).

Temaene de diskuterte var blant annet hvordan Norge kan bidra til forsyningssikkerhet for energi i Europa, infrastruktur samt karbonfangst- og lagring. 
 
- Et velfungerende og integrert energimarked er den viktigste enkeltfaktoren for europeisk forsyningssikkerhet. I den sammenhengen er Norge en stabil og langsiktig leverandør av gass til det europeiske markedet, sier olje- og energiminister Tord Lien. 
 
Van der Hoeven pekte på at Europa trenger en avgift på CO2-utslipp som er effektiv, slik som Norge har. Hun ville også vite mer om status for Regjeringens innsats med karbonfangst- og lagring og vektla Norges innsats på Sleipner og Snøhvit.
 
- Regjeringen har valgt å støtte et europeisk forskningsprosjekt om CO2-håndtering som tar sikte på å realisere et nytt fullskalaprosjekt i Europa. Teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner er avgjørende for å få en bred utbredelse av CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med IEA-direktør Maria Van Der Hoeven (EBM/OED)


Til toppen