Vis hele kalenderen

11.06.2014

  • Næring i Vest

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Monica Mæland holder innlegg om bedre offentlige anskaffelser på Næring i Vest i Bergen.