Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Brigader Odin Johannessen ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og får stillingen som sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben (FST/O). -Johannessen er en sterk, uredd og dyktig leder, som er konstruktiv og målrettet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Odin Johannessen blir sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben (FST/O) (foto: FMS).

Brigader Odin Johannessen ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og får stillingen som sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben (FST/O).

-Johannessen er en sterk, uredd og dyktig leder, som er konstruktiv og målrettet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Johannessen tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Johannessen har vært sjef for Brigaden i Nord-Norge(Brig N) siden 2011.
Han har tjenesteerfaring som personelloffiser og seksjonssjef ved Beordringskontoret i Hærstaben(HST) fra 1989 til 1992, kompanisjef i Hans Majestet Kongens Garde fra 1992 til 1994, adjutant for Generalinspektøren for Hæren fra 1994 til 1996, planoffiser i HST fra 1996 til 1999, Operasjonsoffiser/S-3 og nestkommanderende bataljon i SFOR fra 1997 til 1998, rådgiver ved Sikkerhetspolitisk avdeling i FD fra 2001 til 2002 og bataljonssjef i Kavaleribataljonen fra 2002 til 2004.  Videre tjenestegjorde han som bataljonssjef Telemark bataljon(TMBN) fra 2004 til 2006, hvor han var beordret som bataljonssjef i Quick Reaction Force(QRF) ISAF IX i perioden februar til august 2006. Han var sjef for Krigsskolen fra 2006 til 2010.

Johannessen ble uteksaminert fra Forsvarshøgskolan i Sverige (2-årig) i 2001, og Army War College  i USA i 2011.  Han ble tilsatt som brigader i 2011.

Som sjef for FST/O vil Johannessen få ansvaret for å støtte Forsvarssjefen ved å utarbeide operative krav, utføre strategisk operasjonsplanlegging samt å styre og overvåke Forsvarets operative virksomhet.