Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

I dag åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie det nye nasjonale senteret for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskolen i Bergen.

– Dette er en investering i den største og viktigste ressursen vi har her i landet – nemlig barn og unge. Jeg har store forventninger til arbeidet senteret skal gjøre for spre kunnskap og kompetanse som fremmer god helse hos dem som vokser opp i dag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
– Dette er en investering i den største og viktigste ressursen vi har her i landet – nemlig barn og unge, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under åpningen av senteret. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Det nasjonale senteret skal bidra til å styrke barnehagenes og skolenes rolle som helsefremmende og forebyggende arenaer for barn og unge.

– Vi må styrke det forebyggende arbeidet mot barn og unge. Det arbeidet begynner allerede i svangerskapsomsorgen, i barnehagen og på skolen. Gode barnehager og skoler er viktig for barn og unges fysiske og psykiske utvikling, sier Høie.

Det nye senteret skal ha en landsdekkende funksjon og skal blant annet:

 • synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse og barn og unges læring, læringsmiljø og læringsutbytte, med vekt på sunne måltider og fysisk aktivitet.
 • sette søkelys på hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert på tvers av fag.
 • være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring. Kartlegging viser at det er utfordringer når det gjelder kompetansen hos de som underviser i disse fagene.
 • drive formidling, rådgivning og veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og utviklingsarbeid og eksempler på god praksis.

Kostholdsplanlegger

Under åpningen av senteret lanserte statsråden også Kostholdsplanleggeren.

Kostholdsplanleggeren er et digitalt verktøy for å beregne næringsinnholdet i matvarer. Den skal først og fremst brukes i Mat- og helsefaget på skolen, men kan også brukes av andre som ønsker å planlegge kostholdet sitt.

– Jeg håper at kostholdsplanleggeren blir et nyttig verktøy i undervisningen for å lære barn og unge om et sunt og balansert kosthold, sier Høie.

Fakta om Kostholdsplanleggeren:

 • Et gratis kostberegningsprogram der en kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer.
 • En kan også sammenligne innhold av energi og næringsstoffer for inntil tre retter eller matvarer. I tillegg kan en registrerer egne retter, menyer og ukemenyer og dele de med andre på sosiale medier.
 • Rettene eller menyene som legges inn kan sammenlignes med anbefalt kosthold for ulike grupper inndelt etter kjønn, alder, livssituasjon og aktivitetsnivå (profiler). Du kan velge mellom 149 profilkombinasjoner.
 • Kostholdsplanleggeren er beregnet til bruk i Mat og helse-faget i grunnskolen, i undervisning for helsefag på videregående skole, ernærings- og helsefag i høyere utdanning, kostholdsopplæring, ernæringsveiledning og for folk flest som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold.
 • Den er tilgjengelig for mobile enheter som nettbrett og smarttelefon og vil være tilpasset for touch.
 • Kostholdsplanleggeren er utviklet av Mattilsynet og Helsedirektoratet.
 • Datagrunnlaget i Kostholdsplanleggeren kommer fra: Matvaretabellen.no (versjon 2014), mål og vekt for matvarer (oppdatert i 2013/2014) og norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (fra 2014).

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen