Offisielt fra statsråd 22. januar 2010

Et utvalg som skal se på tiltak for å spre kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser over hele landet ble oppnevnt i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. januar 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnemning av eit utval for utgreiing av tiltak for spreiing av kompetansearbeidsplassar og nye statlige arbeidsplassar over heile landet:

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo (leiar)
Sjølvstendig næringsdrivande Åsa Elvik, Bø i Vesterålen
Seniorrådgjevar Lillian Hatling, Steinkjer
Forskingsdirektør Torbjørn Hægeland, Oslo
Professor Kjell Gunnar Salvanes, Bergen
Regionalutviklingsdirektør Jan Per Styve, Bergen
Direktør Roar Tobro, Ålesund

2. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Berit Svensli Solseth utnevnes til nestleder/tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte) kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009.

Ikraftsettelse av en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009.

Ikraftsettelse av en endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet i Wien 16. september 2009.

Ikraftsettelse av en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Brussel 7. juli 2009.

Til toppen