Redder vi biene, redder vi oss selv!

EØS-midlene

Forskere og miljøorganisasjoner har slått alarm. Utrydding av bier vil være katastrofalt for verdens matproduksjon. Derfor bruker Norge EØS-midler på å bygge opp bestanden av ville bier i Polen.

Ifølge Greenpeace er 70 av de 100 viktigste matsortene vi spiser pollinert av bier. Honningbier - både ville og tamme - utfører om lag 80 prosent av all pollinering på verdensbasis. En enkelt bie koloni kan pollinere 300 millioner blomster hver dag.

Men de blir stadig færre. Biedøden skyldes blant annet en kombinasjon av sprøytemidler, luftforurensning, klimaendringer (tørke) og reduksjon i naturlige tilholdssteder.

Dette utgjør en stor trussel, inkludert for oss mennesker. Dessverre er det de færreste av oss som forstår hvor avhengige vi er av biene og setter pris på den rollen de spiller i verdens økosystemer.

Tar i bruk eldgamle metoder

Polen har store naturlige skoger som er beskyttet som nasjonalparker.  I den store Augustów-skogen i Øst-Polen bruker Norge EØS-midler på et prosjekt som skal redde den lokale bestanden av villbier.

Det skjer gjennom å ta i bruk tradisjonelle birøktermetoder, som innebærer bruk av uthulede trestammer. Se videoen for hvordan dette gjøres i praksis.

Gjennom prosjektet forskes det også på hvordan villbiene kan bidra til å øke bestanden.  Denne kunnskapen kan bli viktig for å redde bestandene av villbier i andre naturlige skogområder i Europa og globalt.

     Les mer: Besøk prosjektets nettside

Erfaringene skal også innarbeides i forvaltningsplanen til polske skogmyndigheter og gjennomføres over hele landet.

Direkte på web
Spredning av kunnskap om hva biene betyr for oss mennesker er også en del av prosjektet. Et eget undervisningsopplegg er særlig rettet mot barn og unge. Som et ledd i dette er det satt opp web-kamera flere steder for å overvåke biene. Du kan også følge med direkte her på Europaportalen:

(Virker kun med flash)
Til toppen