Senter for blinde og svaksynte i Slovenia

EØS-midlene

Slovenia har fått sitt første ressurssenter for blinde og svaksynte med hjelp av norske EØS-midler. Statssekretær Ingvild Næss Stub testet livet som blind i senterets spesialbygde hage.

Prosjektet handler om å skape like muligheter for alle. Å bidra til å integrere blinde og svaksynte lokalsamfunnet, i skole og arbeidsliv.

Norge har finansiert opprettelsen av senteret med om lag 4 millioner kroner gjennom EØS-midlene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Huseby kompetansesenter i Oslo.

Senteret i Ljubljana tilbyr blant annet hjelp og nødvendig tilrettelegging for elever i deres skolehverdag. Hit kommer blant annet lærere som trenger øvelse i å rettlede blinde eller svaksynte studenter, og foreldre som skal lære mer om hvordan de best kan hjelpe til for at barna deres på sikt skal klare seg selv. Samtidig bidrar senteret til å spre kunnskap og forståelse om hvordan livet som blind arter seg.

Derfor er den spesielle hagen ikke bare et viktig som et lærested for blinde og svaksynte, men også for funksjonsfriske besøkende.

Statssekretær Stub måtte bruke andre sanser enn synet da hun skulle orientere seg. Blant annet fikk hun kjenne på hvor store forskjeller det kan være på ulike underlag når du er ute og spaserer og forsøke å unngå hindringer på bakken.

Under besøket ble det også tid til å diskutere jobbmulighetene til blinde og svaksynte. Stub understreket hvor viktig det er å tilrettelegge for at arbeidsgivere kan ansette blinde og svaksynte gjennom støtte til arbeidstakere og insentiver til arbeidsgivere, noe den norske regjeringen også arbeider med.

Til toppen