Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Per Olav Lundteigen (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Per Olav Lundteigen (Sp) på Stortinget.

Lundteigen har følgande spørsmål:
”Antibiotikumet Narasin er godkjent som koksidistatikum til bruk i fôr til slaktekylling og godkjenningen gjaldt til 8. sept. 2014 (Ref.:https://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eosnotatbasen/notatene/2010/okt/
fortilsetningsstoff4.html?id=625522).
Jf. vedlegg 1 til "Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer" er Narasin godkjent tilsatt i kyllingfôret fram til 21. aug. 2014. Hvordan kan myndighetene operere med ulike datoer, er godkjenningen forlenget og hvorfor?”

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen