Skriftlege svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Trine Skei Grande (V), og Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Trine Skei Grande (V), og Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Skei Grande har følgande spørsmål:
Hva vil statsråden gjøre for å sikre et landsdekkende tilbud om soppkontroller, og økt informasjon om trygg matsopp?

Pollestad har følgande spørsmål:
Helseministeren sier i Nationen 8. september at det viktigste er å følge opp de rådene som regjeringens ekspertgruppe på antibiotikaresistens kom med. Vil landbruksministeren, i tråd med helseministerens signaler, ta på alvor utvalgets konklusjon om at større husdyrbesetninger kan øke faren for smittespredning og antibiotikaresistens?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen