Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne

Regjeringen foreslår å bevilge 169 millioner kroner til to ordninger som skal styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne.

Regjeringen foreslår å bevilge 169 millioner kroner til to ordninger som skal styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne.

 

I en OECD-rapport som ble lagt frem tidligere i år, kom det frem at rundt 400 000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og skriving. Regjeringen varslet da at den ville satse på tiltak rettet mot voksne med svake norskferdigheter, og følger nå opp med et forslag om å styrke ordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med ytterligere 15 millioner kroner.

Regjeringen innførte allerede i 2014 at opplæring i norsk muntlig for arbeidstakere med svake norskferdigheter kan gis i kombinasjon med opplæring i andre grunnleggende ferdigheter. Regjeringens forslag innebærer at det til sammen settes av 40 millioner kroner til dette formålet i 2015 innenfor rammen av BKA.

– Regjeringen vil legge til rette for at også de frivillige organisasjonene kan bidra i det viktige arbeidet med opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det vil føre til at flere voksne kan få tilbud om opplæring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med Basiskompetanse i frivilligheten (BKF). Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til BKF i 2015. Til sammen foreslås det å bevilge totalt 169 millioner kroner til de to ordningene som skal bidra til å styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne.

Regjeringen foreslår også å bruke 5 millioner kroner til å utvikle et kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter som er tilpasset voksne. 

– Svake grunnleggende ferdigheter gir økt risiko for ikke å komme inn i utdanning og arbeid. Et kartleggingsverktøy tilpasset voksne vil gjøre det lettere å sikre mer treffsikre kompetanseutviklings- og opplæringstiltak, sier Røe Isaksen. 

Regjeringen varslet tidligere i høst at den vil lage en samlet strategi for å øke kompetansen til hele den norske befolkningen. 

– Vi må legge til rette for at hver enkelt skal kunne bruke sine evner best mulig. En samlet nasjonal strategi vil bidra til å gi mennesker nye muligheter og samtidig skape økt verdiskapning og høyere produktivitet i samfunnet, sier kunnskapsministeren. 

Regjeringen foreslår å bevilge 162, 5 millioner kroner til studieforbundene. Et studieforbund er en paraplyorganisasjon med opplæring for voksne som hovedformål. Dette tilsvarer et kutt på 40 millioner kroner.

Til toppen