Tilskuddsordninger i grøntsektoren

Arbeidsgruppa som utreder nye tilskuddsordninger i grøntsektoren har avgitt sin rapport. Arbeidet er utført av en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I jordbruksoppgjøret 2013, ble det bestemt at det skulle settes ned en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere følgende tre tilskudd:

  • eget distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri
  • tilskudd til produsenteide grønnsaks- og potetpakkerier
  • innfrakttilskudd for poteter, frukt, bær og grønnsaker

Arbeidsgruppa har nå avgitt sin rapport.

Det er enighet om at en ny ordning for innfrakttilskudd til frukt, bær og grønnsaker ikke er hensiktsmessig, mens det er ulik innstilling på de to andre ordningene.

Diverse grønsaker
Arbeidsgruppa som utreder nye tilskuddsordninger i grøntsektoren har avgitt sin rapport. (Foto: LMD)
Til toppen