Verdens matproduksjon og klimaendringer

Alle land må endre sin matproduksjon til å tåle effekter av klimaendringer. Dette kom fram på FAOs syvende Forum for landbruk.

Alle land må endre sin matproduksjon til å tåle effekter av klimaendringer. Dette kom fram på FAOs syvende Forum for landbruk.

Klimaendringer går på tvers av flere prioriterte områder innen utvikling, som å stoppe sult, støtte en bærekraftig utvikling, redusere fattigdom i rurale strøk og å forbedre matmarkedene.

I flere tiår har sult ofte vært forårsaket av mangel på utstyr og kunnskap til å produsere og selge mat. Klimaendringer vil gi sult som følge av en global mangel på forsyninger. Verdens fattigste er de mest utsatte. Ikke bare har de få muligheter til å endre sin matproduksjon, de bor som regel også allerede i produksjonsmessig marginale områder.

FN har erklært 2014 som internasjonalt år for "Family farming". FAO ser på dette som en vei å gå mot bygdeutvikling og stabilitet.

FN har erklært 2014 som internasjonalt år for "Family farming". FAO ser på dette som en vei å gå mot bygdeutvikling og stabilitet. (Foto: Abid Bhat/Colourbox)

Til toppen