Vil bekjempe internasjonal fiskerikriminalitet fra Norge

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Internasjonal fiskerikriminalitet er omfattende. Så mye som hver fjerde fisk omsettes utenfor det regulerte markedet. Dette er en alvorlig trussel mot bærekraft. Fiskerisektoren er internasjonal og kjenner ingen grenser. Derfor tar vi initiativ til et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminialitet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Internasjonal fiskerikriminalitet er omfattende. Så mye som hver fjerde fisk omsettes utenfor det regulerte markedet. Dette er en alvorlig trussel mot bærekraft. Fiskerisektoren er internasjonal og kjenner ingen grenser. Derfor tar vi initiativ til et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminialitet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
 
Nærings- og fiskeridepartementetet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer i dag en nasjonal konferanse mot fiskerikriminalitet. Her lanserte fiskeriministeren det nye internasjonale samarbeidet Nord-Atlantisk Fiskerietteretning. Gruppen er sammensatt av representanter fra fiskerimyndigheter, skatt, toll og mattilsyn, og skal samarbeide på tvers av etater og landegrenser.
 
- Norge har gode erfaringer med å bekjempe fiskerikriminalitet i Barentshavet. For ti år siden forsvant nærmere 25 prosent av torsken. Svart omsetning ødelegger for de lovlydige aktørene i bransjen. Norsk fisk konkurrerer på et globalt marked, så vi har stor interesse av å bekjempe kriminalitet også i farvann som ikke er våre egne, sier fiskeriminister Aspaker.
 
Etter initiativet fra Norge har Danmark, Irland, Island, Nederland, Storbritannia og Tyskland bekreftet sin deltagelse i samarbeidet Nord-Atlantisk Fiskerietteretning. Sverige, Portugal, Canada og USA har også meldt sin interesse.