Vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen ber Arbeidstilsynet være mer synlige, føre mer tilsyn, i større grad benytte overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmelde grov arbeidslivskriminalitet.

– En av regjeringens viktigste oppgaver er å jobbe for et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Jeg er opptatt av at Arbeidstilsynet skal være enda mer synlig og til stede i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I år gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet tydeligere føringer til Arbeidstilsynet. Økt tilstedeværelse, økt bruk av overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmeldelse ved grov arbeidslivskriminalitet er noen av de viktigste presiseringene som nå gjøres overfor tilsynet gjennom det årlige tildelingsbrevet.

– Det er viktig at tilsynet slår ned på alvorlige forhold, og i enda større grad gir overtredelsesgebyr og politianmelder. Derfor kommer vi med enda klarere forventninger til at dette skal prioriteres, sier Mjøs Persen.

I tildelingsbrevet, som nylig er sendt tilsynet, angis de økonomiske rammene, og også prioriteringer, mål og rapporteringskrav for 2023. I tillegg er tildelingsbrevet styrende for hvilke områder som har høyest prioritet.

Tilsynet skal gi reaksjoner som i størst mulig grad bidrar til at virksomheter som bryter regelverket endrer praksis. I tillegg skal nytt overtredelsesgebyr vurderes ved gjentatte regelverksbrudd.

– Arbeidstilsynet er et av de viktigste verktøyene vi har for å avsløre sosial dumping og useriøsitet. Derfor har vi også styrket tilsynet med 25 millioner kroner til økt kapasitet, tilsyn og kontroll. Dette vil bidra til økt tilstedeværelse i arbeidslivet, sier Mjøs Persen.