Vurderer å forby sterke laserpekere

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i dag fredag 16. mai på høring et forslag om å forby salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i dag fredag 16. mai på høring et forslag om å forby salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning.

– Sterke laserpekere er et stort problem for lufttrafikken og fører til risikofylte situasjoner når piloter blendes. Laserpekere kan også føre til skade på hud og øyne, selv på lang avstand og ved indirekte eksponering, derfor må vi hindre farlig bruk av laserpekere. Jeg sender nå på høring et forslag om å forby salg og bruk av laserpekere uten godkjenning, og jeg vil ha innspill på om det er behov for og hensiktsmessig med et slikt forbud, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Luftfartstilsynet, Statens strålevern, Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet har alle tatt til orde for et forbud mot sterke laserpekere. Dagens godkjenningsordning har vist seg å ikke være tilstrekkelig for å hindre uønsket og farlig bruk. Luftfartstilsynets statstikk viser at det er rundt 100 hendelser per år hvor sterke laserpekere rettes mot luftfartøy.

Dagens godkjenningsordning gjelder kun for bruk av sterke laserpekere i offentlig rom. Høringsforslaget innebærer at kun virksomheter og personer med et berettiget behov vil få godkjenning til å importere, selge, kjøpe og bruke sterke laserpekere, uavhengig av om dette skjer i offentlig eller privat rom.

Forslaget innebærer også at tollvesenet vil få adgang til å stanse ulovlig import. Med dagens regelverk kan ikke Tollvesenet stoppe en forsendelse som inneholder laserpekere og må ta kontakt med Statens strålevern for å undersøke nærmere om laserpekeren er lovlig. Dette fører til økt byråkrati og saksbehandling. Et generelt forbud vil gi mindre byråkrati.

Helse- og omsorgsdepartementet ber spesielt høringsinstansene om innspill på om det er behov for og hensiktsmessig med et slikt forbud, samt om innspill til eventuelle alternative løsninger.

Høringsfristen er 7. august. Les høringssaken om forslag til å forby salg og bruk av laserpekere

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen