Å kjøre er det eneste vi skal gjøre

Debattinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Publisert i flere medier mellom 8. og 15. desember 2023, blant annet i Fædrelandsvennen, iTromsø, Framtid i Nord, Dagen, Harstad Tidende, Romsdals Budstikke, Nye Troms, Rogalands Avis, Fredrikstad Blad, Flatangernytt, Lokalavisa Trysil - Engerdal og Vesterålen Online.

De siste to årenes ulykkesutvikling på norske veier er svært bekymringsfull, og fremover må vi alle gjøre det vi kan for å styrke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet.

Som samferdselsminister, er trafikksikkerhet det viktigste jeg jobber med. I fjor døde totalt 116 mennesker i 105 trafikkulykker i Norge. Det er 116 for mange.

I Norge har vi et unikt tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og mellom offentlige og private aktører. Vi må verne om dette samarbeidet, samtidig som vi er nødt til å forsterke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi i Samferdselsdepartementet skal gjøre det vi kan, men vi er også avhengig av at alle som setter seg bak rattet tar ansvar for egen og andres sikkerhet.

Trafikkulykker er sammensatte, og det er sjeldent mulig å peke på kun én årsak til at ulykker skjer. Likevel vet vi at førers adferd svært ofte er årsaken til at ulykker inntreffer. Det er lett å bli fristet til å gjøre noe annet enn å kjøre bil, men vi må huske på at uoppmerksomhet er en medvirkende årsak i en tredel av dødsulykkene i trafikken.

Ifølge Statens vegvesens rapport «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022» er trafikantadferd den største utfordringen. Fart, rus, uoppmerksomhet og risikoadferd er gjengangere som årsaker til trafikkulykker på norske veier.

Og selv om statistikken viser at Norge har de sikreste veiene i Europa, for åttende år på rad, kan vi fortsatt bli bedre – det er både fjorårets og årets tall tydelige bevis på.

Vi må fortsette den langsiktige og kunnskapsbaserte innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet:

  1. Bygge sikre veier og holde god standard på drift og vedlikehold. Vi må ha målrettede infrastrukturtiltak på strekninger med et særlig dokumentert trafikksikkerhetsbehov.
  2. Målrettet kontrollinnsats. Kontroll er det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket vi har, og det er behov for mer tilstedeværelse fra særlig vegvesen og politi på norske veier, og intensivert veikantkontroll.
  3. Øke publikums bevissthet om konsekvensene av særlig uoppmerksomhet og risikoadferd.

Fremover skal vi også se på flere regelverksendringer der formålet er økt trafikksikkerhet. Vi skal blant annet vurdere innstramminger i regelverket når det gjelder bruk av mobiltelefon og mulighet for å forby tjenester som varsler om politiets kontroller. I tillegg skal vi, sammen med justismyndighetene, se på mulige skjerpinger av lovverket for inndragning av kjøretøy ved svært grove hastighetsovertredelser. Vi kan ikke ha villmannskjøring på norske veier.

Vi nærmer oss slutten på 2023, og så langt har 113 mennesker mistet livet på norske veier. Det er ikke lenge før vi skal ta fatt på juleutfarten, og vi vet at dette er en travel periode med høy trafikk, skiftende vær og føre, dårlige lysforhold og mye trafikk. I tillegg fører julestria med seg et høyere stressnivå.

Oppfordringen til alle trafikanter er å begrense risikoen ved at du selv tar trygge valg; hold deg rusfri, reduser farten, bruk bilbelte og kjør etter forholdene. Det er bedre å komme litt senere frem enn å ikke komme frem i det hele tatt. Vi har ingen å miste!