Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ADHD Norges jubileumskonferanse

Tale av statsminister Erna Solberg på ADHD Norges jubileumskonferanse i Oslo, 18. oktober 2019.

ADHD Norge
Fra venstre: Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, generalsekretær Gry Lunde og styreleder Arthur Mandahl i ADHD Norge. Foto: ADHD Norge.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

I 40 år har dere gjort en veldig viktig jobb med å spre kunnskap om ADHD. Det er viktig både for at de som har ADHD får den hjelpen de trenger, og for at alle vi andre skal forstå hvilke utfordringer de har, og ikke minst hvilke muligheter.

Jeg forstår at det til tider kan være utfordrende å leve med ADHD. Men man må huske på at man alltid er bra nok akkurat sånn som man er.  

Men samtidig vet vi at det kan være tøft. Elever med ADHD kan oppleve at de ikke får god nok hjelp på skolen. De som er litt eldre kan ha utfordringer på arbeidsplassen. Og det kan ta for lang tid før man finner ut at man har det.

Mange opplever stigma og kunnskapsløshet som gjør at de gruer seg til å fortelle om sin ADHD.  Slik skal det ikke være.

Barn og voksne med ADHD skal bli møtt med kunnskap, forståelse og god veiledning på skolen, på jobb og i helsetjenesten. De må få hjelp så tidlig som mulig, og hjelpen må være effektiv og koordinert.

Vi har i dag mange dyktige fagfolk som sprer kunnskap om ADHD, og som vet mye om hvordan man kan utrede, behandle og følge opp folk med ADHD.

Men dessverre tar det generelt for lang tid fra utredningen starter til man får et endeling svar på om man har ADHD eller ikke. Enkelte kan oppleve at det tar flere år fordi systemene ikke snakker sammen.

Det er belastende, spesielt hvis det er et barn. Vi vet også at risikoen for tilleggsproblemer øker med tiden barnet ikke får riktig oppfølging.

Jeg er opptatt av at barn, unge og voksne med ADHD skal få samme mulighet til utredning og behandling – uansett hvor i landet de bor.

I mai besøkte jeg barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Namsos. De arbeider på en måte der de i løpet av én uke avklarer alle sidene ved diagnostisering i et intensivt løp.

Modellen gir mange fordeler: Raskere svar og eventuell behandling, forutsigbarhet for barnet og familien, mindre reising frem og tilbake til konsultasjoner. Det er veldig bra.

Og det er der regjeringen har hentet inspirasjon til et nytt pakkeforløp for å utrede ADHD-pasienter slik at barn og foreldre ikke må vente for lenge på å få svar og oppfølging.  

Utredningen bør gjennomføres så raskt som mulig og være tverrfaglig slik at man får en treffsikker behandling. Det er viktig at de som trenger behandling for ADHD, enten det er med eller uten medisiner, får det.

Og det er viktig å få vite dersom det ikke er ADHD – da må vi se etter andre årsaker. 

Målet er å ha et slikt pakkeforløp klart i løpet av neste år. Nå henter vi inn erfaringer fra de gode eksemplene rundt om i landet, og involverer fagpersoner, bruker- og pårørenderepresentanter i dette arbeidet.

Pakkeforløp er viktig for dem det gjelder. For meg handler det også om noe litt større. Nemlig hvordan vi legger til rette for å gi alle mulighet til å lykkes ut i fra sine forutsetninger.

I løpet av fem år går 25 prosent av elevene og lærlingene ut av videregående opplæring uten å fullføre. Derfor lanserte jeg i høst 50 skritt for å nå målet om at 5000 flere skal fullføre videregående skole hvert år innen 2025. Pakkeforløp for ADHD var ett av dem.

Vi vet at det å ikke fullføre videregående kan få store konsekvenser– både sosialt, helsemessig og for å få jobb.

Vi har alle behov for å mestre ting og føle at vi hører til. På skolen, på jobb og på hjemmebane.

Da må vi styrke laget rundt eleven. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og BUP må samarbeide tettere. 

Støtteapparatet skal bli bedre. Og skolen skal ha en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester for å følge opp elever med spesielle behov. Mange med ADHD har kanskje ikke fått den forståelsen og oppfølgingen de burde hatt, tidlig nok.

For oss er det viktig at barna skal være i sentrum og kompetansen skal komme dem til gode.

Regjeringen har nylig lagt frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Den går ut på at barn og unge mellom 0 og 25 år skal kunne mestre egne utfordringer og leve gode liv, og de som trenger det skal få behandling på et tidlig tidspunkt.

Og i Norge skal vi ha et arbeidsliv for alle. Regjeringen arbeider med en inkluderingsdugnad som handler om å få flere i arbeid. Enten du har slitt på skolen, har hull i CVen, har nedsatt funksjonsevne eller har rusproblemer- eller psykiske lidelser skal det være plass for alle vårt arbeidsliv.

For selv om man ikke er helt A4 kan man likevel være en dyktig og lojal arbeidstaker som løser oppgaver på en glimrende måte. Man må bare få en sjanse til å vise det.  

Regjeringen vil altså gjøre vårt for at de som har ADHD, og alle andre utfordringer, skal få en skikkelig utredning, god hjelp og tilrettelegging. Men vi er fremdeles avhengig av den gode jobben dere gjør.

I 40 år har dere vært en viktig pådriver for å skape åpenhet og forståelse, og for å bidra til at folk med ADHD og deres pårørende får god hjelp og støtte.

I dag arrangerer dere et viktig seminar med tema som peker fremover: ADHD i et samfunnsperspektiv, tidlig ADHD, jenter og ADHD og ADHD gjennom hele livet.

Det er et viktig bidrag som gjør at vi kan skape en bedre hverdag for alle som lever med ADHD.

Gratulerer med dagen, og lykke til med en viktig jubileumskonferanse.

Til toppen