Utanriksministeren deltek på eit ministermøte om covid-19

Sted:

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek (digitalt) på eit ministermøte om covid-19.

Møtet er skipa til av USA sin utanriksminister Antony Blinken og har deltakarar frå mellom anna Europa, Afrika, Latin-Amerika, Asia, Oseania - og frå nokre internasjonale og regionale organisasjonar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02