Utanriksministeren er i New York

Sted: New York, USA

Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i New York i samband med Noregs presidentskap i FNs tryggingsråd.

Sjå eigen presseinformasjon. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil +47 95 72 65 10.