Akademikernes jubileumskonferanse

Statsminister Erna Solbergs tale på Akademikernes jubileumskonferanse i Oslo, 25. oktober 2017.

Kjære alle sammen,

Gratulerer!

Det er veldig hyggelig å få være med på bursdagen til Akademikerne.

Aller først vil jeg spole tilbake til fødselen for 20 år siden.

Jeg var jo ikke med på fødselen, men sett fra utsiden, fikk vi inntrykk av en tøff, men rask fødsel - kyndig anført av legene.

Jeg husker godt at Legeforeningen i 1996 innkalte til en pressekonferanse for å melde at organisasjonen gikk ut av AF.

I rask rekkefølge fulgte sivilingeniørene, juristene, prestene, tannlegene og forskerne etter, og sammen etablerte de Akademikerne. 

De var opptatt av at det måtte lønne seg å ta utdanning.

Selv om solidaritetsalternativet fikk oppslutning i alle leire, opplevde de langtidsutdannede i offentlig sektor at de over lang tid hadde fått lavere lønnsvekst enn andre grupper.

Det ble også påpekt av de første Holden-utvalgene.

Men det er ikke lett å få noen til å gå i fakkeltog for folk med embetseksamen.

Så ingen skal si at Akademikerne hadde en enkel oppgave foran seg for 20 år siden.

Men erfaringen siden den gang har vist at det har vært mulig å kombinere moderat lønnsvekst med at det skal lønne seg å ta lang utdanning.

Dere har helt fra starten vist at dere turte å gå nye veier.

Det ga resultater.

I det siste har det skjedd store ting.

Akademikerne i staten fikk en egen avtale i fjor.

I kommunene har de hatt det i lang tid.

For regjeringen er dere en viktig medspiller i arbeidet med å skape verdens beste offentlige sektor.

Dere kjemper selvsagt for akademikeres interesser, men dere har også tatt ansvar for helheten og lagt vekt på bredere problemstillinger som inkludering og kjønnsbalanse i arbeidsmarkedet.

Dere skaper gode møteplasser for debatten om arbeidslivet og fremtidens Norge.

Ikke minst er dere opptatt av at fremtidens verdiskaping skal bygge på kunnskap og kompetanse, og et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv.

Dette samsvarer godt med regjeringens prioriteringer i perspektivmeldingen.

Utdanning og kompetanse er svar på mange av de store utfordringene norsk økonomi og arbeidsliv står overfor i årene fremover.

Jeg er glad for at dere valgte kunnskap som tema for jubileumskonferansen.

En viktig oppgave for regjeringen og partene fremover, er å sikre at unge mennesker får den kompetansen et nytt arbeidsliv vil kreve - og at dagens ansatte får nødvendig kompetanse til å løse fremtidens arbeidsoppgaver.

Jeg syns det er særlig spennende at Akademikerne også organiserer mange selvstendig næringsdrivende – ikke bare ansatte.

Dere har kjempet frem fødselspenger, pleiepenger og omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende - og har helt siden oppstarten vært opptatt av gründere - som dette landet trenger. Nå ser vi at andre arbeidstaker-organisasjoner følger etter.

I fremtidens arbeidsliv vil vi trolig få flere selvstendig næringsdrivende i Norge.

Ikke minst ser vi mange kvinner som starter for seg selv.

Da må vi ha velferdsordninger og samarbeidsmodeller som er rigget for dette.

Akademikerne ble raskt en fornyende kraft i norsk organisasjonsliv og i treparts-samarbeidet.

Fortsett å tenke nytt!

Utfordre oss!

Og ta vare på deres særpreg.

Gratulerer med 20-årsjubileet!

Til toppen