Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 3. mai

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Vedlagt følger liste med omtale av rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om på sitt møte 3. mai 2013.

Vedlagt følger liste med omtale av rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om på sitt møte 3. mai 2013.

  • Se oversikt over rettsaktene i pdf-format
  • Foreløpig agenda for møtet i EØS-komiteen 3. mai 2013
  • Se også EØS-notatbasen
  •