Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Analyse- og anbefalingsrapport om hvordan måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse

På oppdrag fra KMD har NIFU gjennomført en analyse med formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på.

Digitalisering skjer innenfor nær alle samfunnsområder, og bidrar til å forenkle hverdagen og øke produktiviteten. Samtidig kan digitalisering føre til digitale skiller mellom de som kan nyttiggjøre seg de nye tjenestene og de som ikke er i stand til det. Det er derfor svært viktig at hele befolkningen har høy nok digital kompetanse for å kunne delta i det digitale samfunnet. Gode måter å måle dette på skal gi grunnlag for å følge utviklingen over tid, og for å vurdere om det skal igangsettes tiltak og om disse tiltakene har effekt.

Utgangspunktet for rapporten fra NIFU er at et godt måleverktøy bør bygge på solide definisjoner og rammeverk. I vurderingen av eksisterende og nye datakilder til slik statistikk legger NIFU vekt på om de omfatter den voksne befolkningen, gir kunnskap om grupper som har liten digital deltakelse og svak digital kompetanse, avdekker forskjeller basert på geografi eller gruppetilhørighet og gir mulighet for å måle utviklingen over tid.

Hovedkonklusjonen er at ingen av de eksisterende datakildene gir gode nok indikatorer for å måle både digital deltakelse og digital kompetanse i befolkningen over tid. NIFU beskriver derfor fire ulike alternativer for å måle digital kompetanse og deltakelse regelmessig, med ulikt ambisjons- og kostnadsnivå.

Den fullstendige rapporten fra NIFU kan lastes ned her:

Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for samordningen av IKT-politikken, herunder for å bidra til å øke befolkningens digitale ferdigheter og kompetanse. Siden 2014 har KMD bevilget over 30 millioner kroner til ulike tiltak for å oppnå dette.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen