Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen

Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIFU gjennomført en analyse med formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Er det tilstrekkelig å basere slike målinger på eksisterende data, eller må det utvikles og gjennomføres nye kartlegginger?

Hovedkonklusjonen er at ingen av de eksisterende datakildene gir gode nok indikatorer for å måle både digital deltakelse og digital kompetanse i befolkningen over tid. Vi beskriver derfor fire ulike tilnærminger for å måle digital kompetanse og deltakelse regelmessig, med ulikt ambisjons- og kostnadsnivå.

Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen (PDF)