Anke i forbindelse med søksmålet om 23. konsesjonsrunde: Sluttinnlegg til Borgarting Lagmannsrett

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ankesaken om gyldigheten av vedtaket om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde startet i Borgarting lagmannsrett 5. november.

Les sluttinnegget fra Regjeringsadvokaten her.