Historisk arkiv

Anne Cathrine Frøstrup er utnevnt til direktør for Statens kartverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsråd i dag ble tinglysingsdirektør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikket som direktør for Statens kartverk.

I statsråd i dag ble tinglysingsdirektør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikket som direktør for Statens kartverk for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Anne Cathrine Frøstrup er utnevnt til direktør i Statens kartverk.

Anne Cathrine Frøstrup er ut-
nevnt til direktør i Statens kartverk.

Anne Cathrine Frøstrup er 53 år. Hun er cand jur fra Universitetet i Oslo fra 1981.

Frøstrup var tilsatt i en stilling som førstesekretær/konsulent i Justisdepartementet fra 1981 til 1983. I perioden 1983 til 1985 var hun dommerfullmektig i Modum og Sigdal sorenskriverembete. Fra 1985 til 1993 hadde hun stillinger som byråsjef/under­direktør/­­avdelingsdirektør i Justisdepartementet. Hun var konstituert lagdommer i Agder lagmannsrett fra 1993 til 1995. I Oslo skifterett og byskriverembete hadde hun stilling som justitiarius fra 1995 til 2003. Hun er i dag tinglysingsdirektør i Statens kartverk, en stilling hun har hatt siden 2003.

Med Anne Cathrine Frøstrup som kartverksjef har statsråd Erik Solheim nå like mange kvinner som menn i toppledergruppen i miljøforvaltningen. Toppledergruppen består av 5 etatsledere, departementsråd og 6 ekspedisjonssjefer i departementet. 3 etatsledere (Statens kartverk, SFT og Direktoratet for naturforvaltning) og 3 ekspedisjonssjefer er kvinner.

Til toppen