Åpenhet om feil i helsetjenesten

- Skal vi forbedre helsetjenesten, må vi dokumentere det som fungerer bra og det som fungerer dårlig. Denne kunnskapen må vi bruke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, som nå har lagt fram den fjerde stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.

Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste.

 - Jeg er stolt over å ha fått legge frem fire stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingene viser hvor det er behov for forbedring og skal bidra til mer systematisk kvalitetsforbedringsarbeid. Det er viktig for å skape pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Risiko ved kommunikasjons- og informasjonsflyt

Årets melding oppsummerer status for kvalitet og pasientsikkerhet i 2016 og peker på flere utfordringer det må jobbes systematisk med over tid, blant annet at kommunikasjon og informasjonsflyt må bli bedre. Alle overganger medfører risiko, for eksempel mellom sykehus eller mellom sykehus og sykehjem. Manglende etterlevelse av prosedyrer, retningslinjer og regelverk er også sentrale utfordringer.

 - Det er viktig at dette tas tak i. Målet med meldingen er å øke bevisstheten rundt kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, både i helsepolitikken og på alle nivå i tjenesten. Meldingen skal bidra til større åpenhet og til at kommuner og sykehus, ledere og helsepersonell regelmessig følger med på resultater og sammenligner seg med andre for å bli bedre, sier Høie.

Bedre ledelse, system og kultur

Meldingen viser at bedre ledelse, system og kultur er viktig for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring som trådte i kraft i januar i år, er tydelig på hvilke krav som settes til ledere for å sikre at virksomheten leverer faglig forsvarlige tjenester og arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

- Vi får stadig mer kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet. Mitt viktigste budskap er at vi må bruke den kunnskapen vi har! Meldingen vi legger fram nå, er et viktig bidrag til dette, sier Høie.

Les meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet

Til toppen