Åpner for å endre overtredelsesgebyret for brudd på blåreseptordningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner for å gjøre endringer i forskriften hvor leger som skriver ut blåresepter på feil grunnlag kan pålegges et overtredelsesgebyr.

–Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer i forskriften. Det er på ingen måte intensjonen at en enkelt feil skal medføre store, personlige bøter. Det er åpenbart urimelig. Vi ser derfor på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Innføringen av overtredelsesgebyret ble vedtatt av den forrige regjeringen, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen. Hensikten er at både legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blåresept skrives ut i tråd med reglene.

Det vil ikke være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr før andre mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt, for eksempel informasjon om hvordan regelverket skal forstås og pålegg om å endre praksis. Et eventuelt gebyr skal være siste alternativ før inndragelse av forskrivningsretten. Departementet skal også vurdere på størrelsen på gebyret.

Forslaget til endringer vil bli sendt på høring.