Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Vi gjør det nå mulig å åpne opp flere veier for de tyngste kjøretøyene, som tømmervogntog, modulvogntog og 24-metersvogntog. Dette er i tråd med initiativ fra transportnæringen og betyr økt effektivisering både i skogbruket og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil også kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Et forslag om en ny bruksklasse (T8/60) har vært på høring fra Statens vegvesen. Nå er forskriftsendringer fastsatt i tråd med forslaget. Endringene betyr at flere veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.

Veier som i dag er åpne for akseltrykk 8 tonn og inntil 50 tonn totalvekt og tillatt for tømmertransport med lengde på inntil 24 meter, kan åpnes for 60 tonn totalvekt. Det forutsetter at veieier ønsker det. Dette skjer ved å øke antall aksler eller øke kjøretøyets lengde.

Det vil nå være opp til den enkelte veieier, særlig fylkeskommunene og kommunene, å bestemme hvordan de ulike veistrekningene skal klassifiseres.

Endringene vil tre i kraft når høstens veilister er klare i begynnelsen av november

Høringen fra Statens vegvesen er tilgjengelig her