Åpner for bruk av bluss på fotballkamper

Regjeringen har innvilget dispensasjon fra reglene om bruk av pyrotekniske artikler, og gir tillatelse til bruk av visse typer pyrotekniske artikler under kamper i toppfotballen. – Nå har vi lyttet til supporterne og NFF, og åpner for bruk av bluss i trygge rammer. Dette handler om å skape trygghet på norske tribuner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

To kvinner står på en fotballtribune. Gressmatta i bakgrunnen. Luften bak kvinnene dekket av hvit og blå røyk,
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (til venstre) og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery fikk demonstrert røykbokser på Intility Arena. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

– Bruk av bluss er en del av supporterkulturen i Norge. Det skaper en fin stemning og ramme rundt fotballkamper, forutsatt at det brukes på en trygg og forsvarlig måte. Som et prøveprosjekt blir røykbokser og bluss tillatt på norske tribuner på de to øverste nivåene, så lenge reglene følges, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Bluss og lignende produkter i kategorien P1 er i hovedsak ment til bruk i nødsituasjoner, og har vært forbudt å bruke til underholdningsformål. Disse artiklene har imidlertid likevel blitt brukt under fotballkamper. Norges fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK) søkte tidligere i vår om dispensasjon fra gjeldene regelverk for å få blussbruken inn i trygge rammer. Nå har regjeringen innvilget denne søknaden, gitt at visse vilkår og forutsetninger oppfylles.    

– Med denne dispensasjonen følger det krav, og når de kravene følges mener vi det er forsvarlig å gi dette et forsøk. Klubbene får et mer effektivt verktøy til å forebygge og håndtere bruk av pyroteknikk på fotballkamper. Jeg håper og tror at supporterne viser seg tilliten verdig, og at dette blir et vellykket prøveprosjekt, sier Mehl.

– For oss har det også vært viktig å ha dialog med idretten om dette, og å finne frem til en god løsning i fellesskap som både ivaretar supporterkultur og sikkerhet. Vi gleder oss til å se norske supportere levere enda mer fantastisk stemning innenfor trygge rammer, sier Jaffery.

Dispensjonen gjelder for kamper i Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien og 1. divisjon kvinner, og for bruk av håndholdte bluss ol. i kategori P1. Dispensasjonen gis for en tidsbegrenset periode for sesongene 2024 og 2025. Det gis i denne perioden også dispensasjon til bruk ved nødvendig opplæring, demonstrasjon og informasjonstiltak utenfor kamper. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det arbeides aktivt fra klubb- og forbundsnivå for å redusere den ulovlige bruken av pyrotekniske artikler. Det vises i den forbindelse til at hovedformålet med prøveordningen vil være å se om dette kan redusere den ulovlige og ukontrollerte bruken av pyrotekniske artikler

Fakta om rammene for bruken  

 • For å få bruke pyrotekniske artikler stilles det krav til at det gjennomføres en ROS-analyse, som legges fram for lokale myndigheter
 • Den enkelte kamparrangør skal innhente tillatelse fra brann- og redningsvesenet etter forskrift 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 femte ledd. Dermed sikrer man at det foretas en brannvernfaglig vurdering før arrangementet finner sted, og at det settes nødvendige krav til brannsikkerhet, herunder krav til slukkekapasitet mm
 • Arenaene må tilfredsstille krav for bruk av pyrotekniske artikler. Dette innebærer blant annet at det finnes definerte områder for bruk av pyrotekniske artikler som er merket/skiltet (maks to per arena), inkludert skilting av rømningsvei.
 • Det stilles krav til sikkerhetsavstander
 • Det er klart definert hvilke produkter som kan brukes
 • Ulovlig bruk vil sanksjoneres, jf. rammeverk
 • Krav til personer som skal bruke pyrotekniske artikler:
  • Må være edru
  • Må være identifiserbare
  • Skal ha opplæring
  • Over 18 år