Åpning av Elkems nye energigjenvinningsanlegg

Kjære alle sammen, tusen takk for invitasjonen. Det er en stor ære å være her i Straumen i dag, og åpne energigjenvinningsanlegget som gjør Elkem Salten til et av de grønneste smelteverkene i verden. Dere kan være stolte. Og vi kan være stolte.

Det er ikke tilfeldig at et slikt løft skjer nettopp her, i kraftfylket Nordland, og på et sted hvor vi kan kjenne pulsen til norsk industri slå taktfast og sterkt.

Utviklet i samarbeid mellom Elkem og Kvitebjørn Energi, viser dette anlegget oss hva som er styrken i den norske modellen og hva som er mulig når privat næringsliv og det offentlige i fellesskap investerer i fremtiden.

Det sier også mye om bedriften og om arbeidsstyrken. Den norske industriarbeideren er gullet vårt – og her har dere har satset på kompetanse og teknologiutvikling.
Det er den norske modellen i praksis - som gir resultater. Hele nasjonen takker dere.

Den svenske statsministeren Stefan Löfven ble en gang spurt om han fryktet ny teknologi. Han svarte nei, jeg frykter den gamle.

Den moderne industrien investerer i ny teknologi. Dere frykter ikke ny teknologi, dere går foran og viser vei.

Som komponent i alt fra solceller og elbiler, til datamaskiner og mobiltelefoner er norsk silisium ettertraktet på verdensmarkedet – og etterspørselen vil trolig stige.

Fra anlegget her i Straumen eksporteres det silisium til kunder over hele kloden. Det kan dere være stolte av.

Med det nye energigjenvinningsanlegget blir Elkem Salten et av verdens mest moderne og energieffektive silisiumverk.

Opp mot 30 prosent av verkets kraftforbruk kan gjenvinnes fra restvarme.
Det tilsvarer strømforbruket til 15.000 husstander.

I møte med de store oppgavene – som klimautfordringene - trenger vi flere prosjekter som dette. Det er ikke vi som er politikere som sitter på disse nye løsningene – det er det dere som gjør.

Med denne satsingen viser dere hvordan omstillingen til en mer bærekraftig industriproduksjon kan øke verdiskapingen, øke eksporten, skape nye arbeidsplasser, og samtidig kutte utslippene. Det er et dobbelt kinderegg.

Kjære alle sammen,

Den globale etterspørselen etter bærekraftige løsninger er ventet å stige formidabelt i årene fremover. Vår visjon er at Norge skal nå klimamålene – og at industrien vår skal utvikle løsninger som blir viktige langt utover Norges grenser.

Her ligger det store muligheter for nord-norske bedrifter.

Skal vi klare å gripe disse mulighetene må vi investere i forskning og innovasjon og utvikling av grønn teknologi.

Dere er et lysende eksempel på hva man kan oppnå ved å gjøre nettopp det, og ta i bruk alle konkurransefortrinnene som norsk industri har.

Kompetansen, omstillingsevnen og skaperkraften.

I kombinasjon med landsdelens unike naturressurser.  

Takk for at dere gjør den jobben.

Takk for at dere tar sats og bidrar til den grønne omstillingen av industrien og samfunnet.  Det setter spor langt utover Straumen og Nordland.  

Det er en ære for meg å erklære det nye energigjenvinningsanlegget til Elkem Salten for åpnet.

Gratulerer så mye, og lykke til på veien videre.

Tusen takk for oppmerksomheten.