Åpning av Høgskulen på Vestlandet

Statsministerens tale på Høgskulen på Vestlandet i Sogndal 10. januar.

Kjære alle sammen her i Sogndal, men også dere som er med i Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Da dere hadde deres siste dag før jul, var det på en drivende god høyskole – som blant annet har en av Norges beste lærerutdanninger og som utdanner fremtidige gründere – her på Fosshaugane Campus.

Da dere møtte opp etter juleferien, var det på en høyskole for hele Vestlandet.
Dere skal bevare alt det dere er drivende gode på – men i fellesskap med Bergen, Førde, Stord og Haugesund skape utdanning og forskning av enda høyere kvalitet.
Dere vil møte dyktige fagpersoner som jobber med fagområder som grenser til deres.
Som dere kan lære av.
Som dere kan lære noe bort til.
Som dere kan utvikle ny kunnskap sammen med.

La meg skru klokken tilbake til mai 2014.
Da kom regjeringen med følgende utfordring til alle Norges høyskoler og universiteter: Bruk kvalitet som rettesnor og finn ut hva som skal være deres faglige og strategiske profil i fremtiden – i en universitets- og høyskolesektor med færre institusjoner.

Jeg kan trygt si at her i Sogn og Fjordane responderte dere på denne utfordringen fra sentrale myndigheter i beste vestlandstradisjon:
Ved å stritte imot av alle krefter.
Motstanderne av strukturreformen og fotballsupporterne fant et felles slagord i: "Stao no pao!"

Men det kom noe virkelig godt ut av det.
Dere har hatt en grundig prosess og åpen debatt.
Det har ført til en løsning som har vokst frem fra dere.
Til beste for Vestlandet.
Til beste for Norge.

Målet er å bruke ressursene enda bedre i fellesskap.
For eksempel skal dere nå tilby masterutdanning for lærere for første gang.
Da er det bra å kunne trekke veksler på tre lærerutdanningsmiljøer med hver sine styrker:
Det glimrende samarbeidet med kommunen og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Det svært brede fagtilbudet i Bergen
De stolte tradisjonene for praktiske og estetiske fag på Stord og Haugesund – for å nevne noe

Rett før jul kunne vi lese at studentene på Stord og Haugesund synes det er vemodig å gi slipp på navnet HSH.
Fordi, som studentparlamentsmedlem Kristine Krokli sa det; "en har blitt vant med det og har knyttet seg til det".

Det er ofte vemodig å gi slipp på noe man kjenner godt.
Og jeg forstår det har vært store og små utfordringer underveis.

Men vi kan også snu på det:
Her er dere studenter med og bygger opp noe nytt.
Å fusjonere er ikke det samme som å miste seg selv.
Det er å bli del av noe større – sammen med andre.

Jeg vil takke dere alle for den imponerende innsatsen som ligger bak når forskjellige institusjoner nå er kommet sammen under navnet Høgskulen på Vestlandet.
Jeg vet mange mennesker på alle studiestedene har stått på for å gjøre dette mulig.
Jeg takker hver enkelt av dere.

Nå står dere på en ny startstrek. Det er fortsatt mye som må gjøres før nye Høgskulen på Vestlandet fungerer knirkefritt med én identitet.
En ny organisasjon skal bygges opp.
Fagmiljøer skal finne sammen og meisle studietilbudet.
Ansatte skal innplasseres i stillinger.

Fusjoner koster både penger og krefter.
Dere skal vite at vi støtter dere.
Derfor ga vi 11 millioner kroner til fusjonsarbeidet i fjor.
Og jeg kan fortelle her i dag at dere får ytterligere 39 millioner i år til arbeidet med å bli en høyskole for hele Vestlandet.

Gevinsten vil være stor hvis dere lykkes.
For hvis vi skal fortsette å ha høy verdiskapning i Norge, må vi løse store samfunnsutfordringer:
Vi må styrke skolen og sørge for at færre faller utenfor.
Vi trenger et helsevesen av enda bedre kvalitet, samtidig som ventetiden skal ned og pågangen av pasienter øker.
Vi fortsetter med den grønne omstillingen i næringslivet.
Men det grønne skiftet kan ikke gi en rød bunnlinje – derfor trenger vi nye ideer til nye områder slik at verdier kan skapes.

Om ikke så lenge skal dere studenter ut i arbeidslivet og bidra til å møte disse utfordringene.
Mitt håp er at den nye Høgskulen på Vestlandet gir dere en utdannelse som sikrer at dere har den kompetansen som etterspørres på arbeidsmarkedet.
Og at dere har med dere evnen til å omstille og fornye dere.
På den måten er dere innovative, attraktive og produktive arbeidstakere som er med på å forme samfunnet for fremtiden.

Jeg vil med dette offisielt erklære Høgskulen på Vestlandet for åpnet!
Gratulerer med dagen!
Og stå på!