Nyheter

Apotekutvalget innhenter innspill om konkurransesituasjonen i apotekmarkedet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utvalget ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få mer informasjon om hvordan aktører i markedet for legemiddelforsyningen opplever konkurransen.

Apotekutvalget skal vurdere markeds- og konkurransesituasjonen, og behovet for reguleringer som legger til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Utvalget skal blant annet vurdere om lovgivningen bør endres slik at de legemiddelpolitiske målene og konkurransen i markedet blir bedre. Dette kan for eksempel være regler som bedre legger til rette for etablering av nye apotekformer, som nettapotek, og bruk av nye teknologiske løsninger i apotek. Les mandatet.

Konkurransesituasjonen kan oppleves ulik for forskjellige aktører, og det er viktig at utvalget får kjennskap til ulike perspektiver. Apotekutvalget ønsker derfor å gjennomføre en spørreundersøkelse for å samle inn informasjon om hvordan aktører i markedet for legemiddelforsyningen opplever konkurransen. Undersøkelsen følger samme fremgangsmåte som de spørreskjemaene som Konkurransetilsynet benytter i sine saker. Formålet med spørsmålene er å kartlegge ulike faktorer som er av betydning for konkurransen i det/de aktuelle markedet/markedene. Basert på svarene fra et utvalg aktører i ulike ledd i verdikjeden, kan det gjennomføres en analyse av konkurransesituasjonen.

Skjema med tilpassede spørsmål vil bli sendt ut i uke 6 til aktører i apotek, grossist- og produsentleddet. Spørreundersøkelsen avsluttes 20. februar.

Utvalget er også interessert i vurderinger fra brukerne og andre aktører. Hvis du har innspill knyttet til konkurransesituasjonen i apotekmarkedet, eller andre områder i utvalgets mandat, kan du sende e-post til NOUapotek@hod.dep.no.