Statsminister Jonas Gahr Støre på LO Stat-konferansen:

Arbeid til alle i et trygt arbeidsliv

– Arbeidsfolk skal ha trygghet i jobben sin. Trygghet for at jobben er fast, at den er hel, at de får tid og tillit til å bruke erfaringen og kompetansen sin. Alt dette er vi i gang med, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre gjør koronahilsen på LO Stat-konferansen på Gol.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre gjør koronahilsen under LO Stat-konferansen på Gol hvor de begge innledet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Støre innledet til debatt sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Han viste blant annet til at noe av det første regjeringen satte i gang med, var å få stoppet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som Solberg-regjeringen innførte.

– Dette har vi allerede sendt på høring. Vi har også satt i gang arbeidet med å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie av arbeidskraft. Dette har betydning ikke bare fordi det kommer i lov, men fordi det kommer som norm. Jeg får høre når jeg er ute på byggeplassene at nå øker selskapene grunnbemanningen fordi de ser hva som kommer, sa Støre.

Han understreket at regjeringen vil fortsette arbeidet for hele faste stillinger.

– Derfor skal vi snu bevisbyrden slik at arbeidsgiver må dokumentere deltidsbehov. Vi vil styrke fortrinnsretten til økt stilling, og gjennomføre lovarbeid for å begrense innleie som fortrenger faste ansettelser. Innleie skal aldri bli normen, sa Støre.

Regjeringens tillitsreform var også tema for Støre innledning.

– Tillitsreform handler om å flytte makt til arbeidsfolk. Vi vil la folk bruke kompetansen sin, skjønnet sitt og erfaringen sin til det beste for innbyggerne. Målet er å forbedre tjenestene. Velferdsstaten er den moderne måten å løse utfordringer på, og vi skal styrke den, ikke uthule den, sa Støre.