Arbeids- og inkluderingsministerens innlegg på allmøte i NAV

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik holdt innlegg på NAV-allmøte.

Gode ansatte og ledere i NAV.

Først av alt vil jeg si takk.

Dere er viktige i mange menneskers liv.

Dere gjør en avgjørende jobb for velferdsstaten.

Vi snakker ofte om at noe av det fineste med Norge er sikkerhetsnettet alle har. Det er dere som er det sikkerhetsnettet. Sammen med de som jobber innenfor helse og skole.

Kanskje føles det ikke alltid sånn.

Særlig ikke når man blir sendt på hjemmekontor fordi det er pandemi.

Eller når noen akkurat har skjelt deg ut, fordi de ikke fikk det de ba om.

Eller når naboen spør deg hva dere egentlig holder på med i NAV, fordi han har lest i avisa en ufør mistet strømmen og at noen i NAV foreslo at han skulle låne en grill.  

Å være så viktig i mange menneskers liv, betyr også at mange har forventinger. Mange føler eierskap til det dere gjør. Mange er opptatt av hva som skjer med NAV.

For under tre måneder siden ble en av de ansatte på NAV Årstad drept på jobb. Det var en svart dag for Norge.

Andre forteller at de opplever sjikane, vold eller trusler om vold på arbeidsplassen sin, mens de er til tjeneste for velferdsstaten.

Det er alvorlig.

Det skal ikke være slik at folk som jobber i NAV skal oppleve at dere personlig hefter for det regelverket som dere er satt til å forvalte. Det er jeg som er ansvarlig for at reglene er slik de er, sammen med mine kolleger i regjering og Storting.

Dere fortjener en ubetinget takk for at dere praktiserer reglene og prøver å ivareta velferden til folk i en sårbar situasjon.

NAV sin egen rapport fra brukerundersøkelsene under pandemien viser også at selv om det har vært en tid med mye trøkk, og at dere opplevde problemer med leveransene, så har det ikke hatt nevneverdig å si for tillitten til dere – hverken blant folk som trenger hjelp eller blant arbeidsgiverne.

Det viser også hva som bor i alle dere som jobber i NAV

Så jeg har tillatt meg å tenke: Hvis dere kan få til alt dette, når ting er tøft.

Tenk på det dere kan få til med litt mer i driftsbudsjett.

Litt mer tillitt.

Litt mer albuerom.

Litt mer plass til faget, og til de menneskelig relasjonene.

Det er i alle fall ambisjonen for de neste årene.

Vi starter med å foreslå en styrking av driftsbudsjettet dere for 2022, med 175 millioner kroner. 

Regjeringen jeg er en del av vil også gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor.

Dere skal få tillit og tid til å løse oppgavene.

Men vi skal fortsatt jobbe hardt – sammen.

Derfor vil vi gjennomgå hele hele mål- og resultatstyringen. Helt fra politisk nivå og ut i førstelinja (i NAV-kontorene, og forvaltningsenhetene). Den gjennomgangen vil vi gjøre sammen med representantene til de ansatte og med ledelsen.

Målet vil være å finne en best mulig balanse mellom behovet for styring på den ene siden, og tillit og lokalt handlingsrom på den annen. 

Det ligger i ordet, tillitsreform, at jeg kan ikke toppstyre den reformen. Da er det ikke tillit. For å få dette til så er medbestemmelsen viktig, og at ansatte og ledere selv er sterkt delaktige i utformingen av NAV.

Det betyr at detaljene i en tillitsreform må derfor utformes i nært samarbeid med dere. Men det som er viktig for meg er tre ting:

  • Alle de menneskene NAV er til for. Brukerne. At de skal få et best mulig møte med NAV, og oppleve mest mulig kvalitet.
  • Det tror jeg krever mer rom for å bruke sin faglige kompetanse som ansatt – og det er mitt punkt 2.
  • Punkt tre er plass for den norske arbeidslivsmodellen, partssamarbeidet og den jevnbyrdigheten dette gir for alle som jobber i NAV

Det er tross alt forskjell på styring og ledelse. Tillitt betyr ikke fraværende ledere. Tillitt betyr at ledelsen gir retning, prioriterer ressurser og gir de ansatte best mulig rom for å gjøre den jobben de skal.

Dette har jeg tro på at vi kan få til sammen.

*

Jeg har sagt til embetsverket i departementet at jeg har to kontrollspørsmål til alle forslag og initiativ som løftes.

Det første er: Bidrar det til arbeid?

Hvis svaret er ja er jeg for, og hvis svaret er nei stiller jeg mitt andre kontrollspørsmål:

Bidrar det til sosial rettferdighet?

Hvis svaret er ja er jeg for, og hvis svaret er nei er jeg mot.

Dere arbeider både med å få folk i jobb og med å skape sosial rettferdighet.

Dette er de to store stolpene i deres samfunnsoppdrag.

Det gjelder i normaltilstand og i krisetider.

Som dere vet, står vi nå i en situasjon der det igjen er økende smitte og det kom, bare for noen dager siden, innstramminger for å ha kontroll på viruset.

Forhåpentligvis vil vi slippe en ny nedstengning, men vi må likevel forvente at de nylige innstrammingene påvirker arbeidsmarkedet, slik det har gjort gjennom hele pandemien.

Nå når året snart er slutt, så vil jeg at dere skal huske at deres innsats betyr svært mye for svært mange.

Så tusen takk igjen for jobben dere gjør.

Og takk for oppmerksomheten.