Tidligere arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tidligere arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap)

Arbeids- og inkluderingsministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 04.03.2022
Født: 1983

Hadia Tajik er født 18. juli 1983. Hun er utdannet journalist fra høgskolen i Stavanger, har en master i menneskerettigheter fra Kingston University i England og master i rettsvitenskap fra universitet i Oslo. Hun vokste opp i Bjørheimsbygd i Strand i Rogaland med foreldre som innvandret fra Pakistan på 70-tallet. Tajik har hatt vikariater som journalist i blant annet Aftenposten, VG og Dagbladet.  

Tajik har forfattet én bok, og redigert to: Frihet - en politisk og personlig historie (Tiden Norsk Forlag, 2020), Derfor er vi sosialdemokrater (red., Res Publica 2021), Svart på Hvitt (red., Tiden Norsk Forlag, 2001).

23 år gammel fikk Tajik jobben som politisk rådgiver for daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen, og jobbet senere som rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget. 

Tajik ble valgt inn på Stortinget første gang i 2009, og i 2012 ble hun kulturminister. Etter valget i 2013 var hun leder av justiskomiteen på Stortinget og Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson. Fra 2017 var hun arbeidslivspolitisk talsperson, fram til hun ble finanspolitisk talsperson i 2019. Tajik er også nestleder i Arbeiderpartiet siden 2015.

Hadia Tajik ble arbeids- og inkluderingsminister 14. oktober 2021.