Årets beste trafikksikkerhetskommune skal kåres

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Vi skal intensivere arbeidet med å få ned antall drepte og hardt skadde i trafikken. Da trenger vi alle med på laget. Kommunene har en viktig rolle i det norske trafikksikkerhetsarbeidet, og jeg vil derfor berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre. Nå skal vi finne de beste i klassen, og til slutt kåre Norges beste trafikksikkerhetskommune 2022, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

Prisen for Årets trafikksikkerhetskommune 2022 er på én million kroner, og går til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid og som samtidig har gode planer for videre arbeid. Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan, blant annet for sikring av skoleveiene.

- Målet med denne prisen er å øke trafikksikkerheten, ved å inspirere til styrket trafikksikkerhetsarbeid i kommunene, sier Nygård.


Fylkeskommunene nominerer sine beste kommuner

Samferdselsdepartementet sender nå ut invitasjon til fylkeskommunene og ber dem nominere to eller tre kommuner som har utmerket seg i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Vi oppfordrer alle fylkeskommunene til å nominere kandidater.

Det er Statens vegvesen som administrerer prosessen og som står for den videre nominasjonen. Samferdselsdepartementet tar den endelige avgjørelsen, etter råd fra Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Tidligere prisvinnere

Prisen blir i år delt ut for 11. gang. I fjor gikk prisen til Bømlo kommune, i 2020 fikk Rollag kommune prisen, i 2019 Nord-Aurdal, i 2018 Fredrikstad kommune, i 2017 Kvinesdal kommune, i 2016 Ski kommune, i 2015 Alta kommune, i 2014 Bodø kommune, i 2013 kommunene Austrheim og Lindås, og i 2012 Nøtterøy kommune.