Avgjørelse i klimasaker fra Den europeiske menneskerettsdomstolen

For første gang har Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandlet tre klimaklagesaker: Duarte mot Portugal, som inkluderer Norge og 31 andre stater, Carême mot Frankrike og KlimaSeniorinnen mot Sveits. I dag kom dommene.

Alle de tre sakene handler om at klagerne mener at landene ikke gjør nok for å begrense klimaendringene, og derfor bryter deres menneskerettigheter.

Norge er part i den såkalte Duarte-saken, og i dag ble det klart at domstolen avviser dette søksmålet.

– Domstolen mener de juridiske vilkårene for å behandle saken ikke er til stede. Det er i tråd med Norges syn, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Norge og de andre landene mente at klagen måtte avvises, fordi de formelle klagevilkårene ikke var oppfylt. Blant annet har ikke klagerne prøvd saken sin i nasjonale domstoler.

I saken mot Sveits konstaterte domstolen brudd på menneskerettighetene.

– Norge skal etterleve føringene som Den europeiske menneskerettsdomstolen gir, også i de sakene som ikke gjelder Norge direkte. Vi må nå lese dommene grundig for å se hvilken begrunnelse domstolen har, og hva de eventuelt innebærer for Norge, sier Bjelland Eriksen.

– Samtidig fortsetter vi vår ambisiøse klimapolitikk. Parisavtalen er den viktigste rammen for arbeidet vårt. Jeg vil understreke at vi også har en klar forpliktelse til å følge opp på hjemmebane. Der er vi i gang med å tenke helt nytt gjennom arbeidet med Grønn bok, som er regjeringens klimaplan.

 

Fakta om klimasakene i EMD

  • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avgjort tre klimaklagesaker: Duarte mot Portugal, inkl. Norge og 31 andre stater, Carême mot Frankrike og KlimaSeniorinnen mot Sveits.
  • Seks unge portugisere (født mellom 19992012) klaget Norge og 31 andre land inn for den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å bryte menneskerettighetene ved at landene ikke gjør nok for å begrense klimaendringene.
  • Ungdommene viste til både nåværende og fremtidige konsekvenser av klimaendringene og mener det vil påvirke livene, helsen og hjemmene deres. Særlig la de vekt på hetebølger, skogbranner og røyk fra skogbrannene.
  • Sakene er de tre første klimasakene EMD har behandlet.