Forsvaret avslutter helikopterberedskap for politiet i nord

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. mai tar sivile helikoptre som planlagt over beredskapen for politiet i Nord-Norge.

Bell helikoptre over fjell.
Forsvarets Bell-helikoptre avslutter beredskapen for politiet fra 1. mai. Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret.

Regjeringen har i tråd med Stortingets beslutning startet arbeidet med å etablere en delt løsning med 15 Bell helikoptre til spesialstyrkene stasjonert på Rygge og tre Bell helikoptre til støtte for Hæren stasjonert på Bardufoss. Flyttingen av Bell-helikoptrene til Rygge er en nødvendig kraftsamling av skrog, flybesetninger og kompetansemiljø for å gi spesialstyrkene støtte til krevende kontraterror-operasjoner og øke deres operative evne. Dette har vært etterlyst siden Gjørv-kommisjonens rapport.

Som følge av beslutningen overføres Forsvarets helikopterberedskap til støtte for politiet i Nord-Norge 1. mai 2020 til sivile. Overføringen har skjedd i to trinn. Frem til 1. januar 2020 hadde Forsvaret to helikopter på beredskap til støtte for politiet basert på Bardufoss. Fra 1. januar 2020 har Forsvaret gitt midlertidig støtte til politiet i Nord-Norge med ett Bell 412 helikopter basert på Bardufoss. Nå er politiets leieavtale med sivile helikoptre på plass, og vil sikre politiet helikopterberedskap i Nord-Norge videre.

Etter anmodning fra Helsedirektoratet er det besluttet at Forsvaret skal forlenge sin støtte med et helikopter på ambulanseberedskap i Kirkenes frem til 15. juli.