Bedre beskyttelse ved pakkereiser

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå vil norske forbrukere få bedre beskyttelse ved bestilling av pakkereiser de selv setter sammen. I dag ble et nytt pakkereisedirektiv innlemmet i EØS-avtalen.

– Reisende som drar på pakkereiser kjøpt gjennom en arrangør eller reiseselskap, har i dag en god beskyttelse hvis det oppstår et problem på reisen. Men, reisende som selv setter sammen en reise på internett, har ikke hatt samme gode forbrukerbeskyttelse. Nå utvides rettighetene til også å gjelde slike turer, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP)

Dette betyr at flere som formidler reiser og overnatting blir omfattet av regelverket, og flere reisende får styrket forbrukerbeskyttelse. Endringene i direktivet skjer fordi det er behov for å tilpasse regelverket til utviklingen på reisemarkedet, og for å imøtekomme forbrukernes og næringsdrivendes behov i en digital hverdag.

– Nordmenn reiser mye og mange setter sammen reisene sine på egenhånd. Derfor er det viktig at de har et godt forbrukervern dersom noe skulle gå galt på reisen, sier Horne.

Økt trygghet
Det nye pakkereisedirektivet

  • sørger for at flere reisearrangementer vil omfattes av regelverket.
  • øker kravene til informasjon til reisende.
  • klargjør at arrangøren har ansvaret for gjennomføring av en pakkereise.
  • styrker den reisendes rettigheter når det blant annet gjelder rett til avbestilling.
  • gir klarere regler for endring og opphør av pakkereiseavtalen.
  • pålegger arrangøren større plikt til å hjelpe dersom den reisende kommer i vanskeligheter.
  • styrker rettssikkerheten til både den reisende og den næringsdrivende.

Blir del av norsk lovverk
Nasjonale lover og forskrifter som gjennomfører direktivet, skal tre i kraft senest 1. juli 2018. Barne- og likestillingsdepartementet sendte forslag til gjennomføring av direktivet på høring i perioden 30. juni-15. september 2017. Et lovforslag vil bli fremmet for Stortinget våren 2018.