Høring - Forslag til gjennomføring av nytt pakkereisedirektiv i norsk rett

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til gjennomføring av pakkereisedirektivet av 2015 i norsk rett. Det foreslås en ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv., og forskrifter til loven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2017