Bedre oversikt over sykehjemskøene

Regjeringen ønsker bedre oversikt over hvor mange eldre som står i sykehjemskø. Et nytt rundskriv beskriver hvordan kommunene kan føre ventelister.

- Jeg vil oppfordre alle kommuner til å føre ventelister. Stavanger kommune har utarbeidet et system som gir kontinuerlig oversikt over tilbud og behov for sykehjemsplasser. Dette kan være en modell som andre kommuner kan se til. En god oversikt over hvor mange som venter er bra både for kommunene og for brukerne, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Les rundskriv I-4/2015 Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester

Til toppen