Rundskriv

Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester

Regjeringen arbeider for pasientenes og brukernes helse- og omsorgstjeneste. Av regjeringsplattformen fremgår derfor at Regjeringen vil utrede lovfestet rett til heldøgns pleie- og omsorg med sikte på innføring i perioden.

Les rundskriv I-4-2015 i pdf