Vis heile kalenderen

16.06.2017

  • Behandling av Prop. 138 S (2016–2017) (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.)

    Jon Georg Dale| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltek under Stortinget si behandling av Prop. 138 S (2016–2017) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.)

Til toppen