Tidlegare landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Tidlegare landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp)

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringa sin landbruks- og matpolitikk.

Født: 1984

Yrke

2015-         :  Landbruks- og matminister
2014-2015:  Statssekretær i Finansdepartementet
2013-2014:  Statssekretær i Samferdselsdepartementet
2010-2013:  Politisk rådgjevar, FrPs Stortingsgruppe
2008-2010:  Kraft Laks As
2007-2008:  Johs Jacobsen kjøtt AS
2007-2007:  Nortura avd. Ålesund
2006-2006:  Forsvaret 
2003-2006:  Nortura avd. Ålesund

Politiske verv/styreverv

2013-2013:  Styremedlem i Tussa Kraft AS
2009-2013:  1. vara Stortinget frå Møre og Romsdal
2003-2013:  Gruppeleiar Kommunestyret i Volda
2009-2011:  Fylkestingmedlem i Møre og Romsdal
2007-2011:  Medlem fylkeskulturutvalet
2007-2009:  1. vara fylkestinget
2001-2013:  Ei rekke mindre tillits og folkevalgte verv