Norge bekymret for oppløsningen av russisk menneskerettsorganisasjon

Oppdatert 29. desember

– Jeg er dypt bekymret over russiske domstolers beslutning om å tvangsoppløse menneskerettighetsorganisasjonen Det internasjonale Memorial og Memorials senter for menneskerettigheter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Memorial er en av Russlands eldste, fremste og mest anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner. Deres arbeid for å få frem sannheten om den politiske undertrykkingen i sovjettiden og hedre minnet til de mange ofrene for politisk terror har stor betydning for det russiske folk. Memorials leder i Republikken Karelia, Jurij Dmitrijev, som ble dømt til 15 års fengsel tidligere denne uken, har høstet bred anerkjennelse for arbeidet med å dokumentere noen av Sovjetunionens mørkeste kapitler.

Memorial ble dannet på slutten av 1980-tallet av blant andre fredsprisvinner og dissident Andrej Sakharov. Organisasjonen har hatt en sentral rolle i det russiske sivilsamfunnet siden Sovjetunionens fall. Kjernevirksomheten er bevaring av den nære historien om den politiske undertrykkingen i sovjettiden og vedlikehold av arkiver over historiske hendelser, slik at offentligheten og slektninger kan få innsikt i historiske fakta og skjebnen til familiemedlemmer. Hvert år arrangerer Memorial markeringer for å minnes de mange ofrene for Stalins brutale terror. Memorial yter moralsk og juridisk støtte til personer som også i dag er ofre for politisk undertrykking. 

– Memorial har vært og er en viktig del av Russlands sivilsamfunn. Myndighetenes avgjørelse om å stenge Det internasjonale Memorial og Memorials senter for menneskerettigheter er derfor svært symboltung og et trist vitnesbyrd om vilkårene for uavhengige stemmer i Russland i dag, sier utenriksministeren.

– Lovene om såkalte utenlandske agenter og uønskede organisasjoner har ført til store vanskeligheter for sivilsamfunnet og avvikling av flere russiske menneskerettighetsorganisasjoner. Norge oppfordrer russiske myndigheter til å stoppe forfølgelsen av det russiske sivilsamfunnet og etterleve sine forpliktelser i OSSE og Europarådet, understreker utenriksministeren.