Bekymret over manglende finansiering for palestinske flyktninger

- Det er avgjørende at FN har tilstrekkelige ressurser slik at palestinske flyktninger får skolegang og helsetilbud. At FNs medlemsland setter FN i stand til å utføre sine oppgaver er viktig, men i dette tilfellet er det også avgjørende for stabiliteten i Midtøsten. Det er samtidig viktig at giverne bistår UNRWA med å gjennomføre nødvendige og realistiske reformgrep for å sikre organisasjonens bærekraft over tid, sa utenriksminister Eriksen Søreide, da hun i dag møtte lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Pierre Krähenbühl, i Oslo.

UNRWA har i flere år hatt budsjettunderskudd, men situasjonen ble dramatisk forverret da USA i januar holdt tilbake 65 millioner dollar av sitt opprinnelig planlagte bidrag. I fjor bidro USA med totalt 350 millioner dollar til UNRWA. UNRWA regner med et budsjettunderskudd på 446 millioner dollar hvis dagens situasjon fortsetter. Underskuddet gjør at UNRWA ikke vil være i stand til å levere planlagte tjenester etter utgangen av mai 2018.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Pierre Krähenbühl.
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterer situasjonen for palestinske flyktninger med lederen for UNRWA, Pierre Krähenbühl. Foto: Guri Solberg, UD

UNRWA arbeider nå aktivt med å mobilisere nye ressurser. Den 15. mars vil UNRWA sammen med Sverige, Jordan og Egypt arrangere et ekstraordinært givermøte der den kritiske økonomiske situasjonen vil stå i sentrum.

- Jeg har invitert UNRWAs leder til Oslo for å drøfte tiltak som kan sikre at UNRWA fortsatt kan levere grunnleggende tjenester. De palestinske flyktningene er i utgangspunktet en sårbar gruppe som lever under svært vanskelige kår. Dersom UNRWAs tjenestetilbud svekkes ytterligere som følge av at de mislykkes med å mobilisere ressurser, frykter jeg at det blir enda mer uro i regionen, sier utenriksministeren.

UNRWAs mandat er å sikre de palestinske flyktningenes grunnleggende rettigheter og tjenester inntil en politisk løsning på deres situasjon er funnet. Organisasjonen leverer skoletilbud til om lag 525.000 barn og helsetilbud til om lag 5,3 millioner palestinske flyktninger i Palestina, Libanon, Jordan og Syria. UNRWA gir også utdanning og helsetjenester til palestinske flyktninger som er rammet av krigen i Syria.

Hele Norges kjernebidrag for 2018 på 125 millioner kroner til UNRWA ble utbetalt i januar for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen. I tillegg planlegger Norge å bidra med om lag 105 millioner kroner i humanitære bidrag og prosjektstøtte til UNRWA i år.

Til toppen