Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinvitasjon:

Bent Høie tar imot Autisme- og touretteutvalgets rapport 6. februar

Torsdag 6. februar tar helse- og omsorgsminister Bent Høie mot Autisme- og touretteutvalgets NOU.

Autisme- og touretteutvalget legger fram sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. Utvalget har gjennomgått og vurdert dagens situasjon for personer med disse diagnosene og sett på hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og situasjonen for de pårørende. Det er en målsetting at alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester uavhengig av bosted, alder og diagnose, og unngå uønsket variasjon i tjenestene.

Regjeringen satte ned utvalget i juni 2018, ledet av advokat Kari Paulsrud. Utvalgets mandat har vært å utrede autismefeltet og beslektede diagnoser og foreslå hvordan man kan forbedre tjenestene til disse gruppene.

Når: Torsdag 6. februar klokken 11:00 – 12:00

Sted: Presserommet i R5, Akersgata 59

Pressen er velkommen.

Pressekonferansen blir streamet

Ta med gyldig legitimasjon.