Historisk arkiv

Landbruk: Ber om avløsning etter 23 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Departementsråd Per Harald Grue (65) kunngjorde i dag at han ønsker å tre tilbake fra 1. februar neste år. Da har han vært departementsråd i nær 24 år.

Landbruk: Departementsråd Per Harald Grue (65) kunngjorde i dag at han ønsker å tre tilbake fra 1. februar neste år. Da har han vært departementsråd i nær 24 år.

Overfor sine medarbeidere måtte departementsråden ty til sin helt Emil i Lønneberget da han skulle utdype hvorfor det var riktig å levere sin søknad om avskjed i nåde nå.

- Etter det store julekalaset i Katthult som Emil arrangerte for beboerne på fattighuset i grenda, hadde Emil spist spesielt mye ostekake. Han kom da med følgende visdomsord: Alt har sin tid. Ostekaka har sin, sa Grue da han orienterte sine medarbeidere.

Grue hadde sin første dag som fungerende departementsråd 7. juni 1985. Ett år seinere tiltrådte han som ansatt øverste administrative leder for det departementet han har arbeidet i siden 1972. Han var da sekretær for Øksnesutvalget som la grunnlaget for landbrukspolitikken Stortinget vedtok 1. desember 1975 - gjennom det såkalte opptrappingsvedtaket. I årene 1974 til 1978 var han personlig sekretær - det samme som politisk rådgiver i dag - i Landbruksdepartementet. Deretter gikk han tilbake til embetsverket, først som underdirektør før han ble landbruksdirektør i 1979. Året etter overtok ansvaret som statens forhandlingsleder i jordbruks-forhandlingene. De har han ledet 29 ganger. Derfor føler han det ekstra greit å be om avløsning etter en vår med et rekordhøyt resultat i jordbruksoppgjøret som fikk bred støtte blant medlemmene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Innsatsen på toppen i den offentlige landbruksforvaltningen ble i 1997 honorert ved at han ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden for embedsfortjeneste.

        

Landbruk: Departementsråd Per Harald Grue. Foto: LMD
Landbruk: Departementsråd Per Harald Grue. Foto: LMD

- Dette har vært en viktig vår for norsk landbrukspolitikk og for Landbruks- og matdepartementet, sier Per Harald Grue.

Lytt  Hør departementsråd Per Harald Grues forklaring på hvorfor han ønsker å trekke seg tilbake  (mp3, 501 kb) Kan lastes ned og brukes fritt.

Landbruk: Departementsråd Per Harald Grue (65) kunngjorde i dag at han ønsker å tre tilbake fra 1. februar neste år. Da har han vært departementsråd i nær 24 år.

Til toppen